Legalizacija

Legalizacija

Legalizacija, odnosno ozakonjenje objekata podrazumeva naknadno izdavanje građevinske ili upotrebne dozvole za objekat, odnosno delove objekta izgrađene ili rekonstruisane bez građevinske dozvole, kao i objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, ali na kojima je, prilikom izvođenja radova, odstupljeno od izdate dozvole, odnosno odobrenja.

Objekat se može legalizovati:

  • Ukoliko je zahtev za legalizaciju podnet pre 29. januara 2014. godine,
  • Ako se vidi na satelitskom snimku urađenom 2015. godine a za koji nikada nije podnet zahtev za legalizaciju.

Tehnička dokumentacija potrebna za legalizaciju:

  • Tehnički izveštaj o zatečenom stanju objekta,
  • Geodetsko snimanje objekta,
  • Fotografije objekta,
  • Dokaz o pravu svojine.