All Posts in Category: Zakon

Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

I. UVODNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, kao i nadzor nad primenom ovog zakona. Primena drugog zakona Član 2. Na pitanja koja nisu ovim zakonom posebno uređena, shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi. Značenje pojedinih izraza Član 3….

Saznajte više